Evenimente 2023

Sprijin pentru persoanele vârstnice în risc de marginalizare socială din Sectorul 2

Sprijin pentru persoanele vârstnice în risc de marginalizare socială din Sectorul 2

În perioada 1 august – 1 noiembrie 2023, Fundația Bucuria Ajutorului desfășoară proiectul Incluziune digitală pentru persoanele vârstnice din sectorul 2, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 2, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general.
Scopul proiectului este depășirea izolării sociale în rândul persoanelor vârstnice din Sectorul 2 prin abilitarea acestora pentru utilizarea tehnologiilor digitale, în vederea creșterii incluziunii digitale a populației de vârsta a treia.
În general, persoanele în vârstă nu au experiență în utilizarea internetului și sunt adesea prea încrezătoare. Acesta este motivul pentru care sunt frecvent victime ale criminalilor cibernetici. Este necesară abilitarea persoanelor vârstnice, privind siguranța comportamentelor de pe internet, curricula pentru activitățile de educație digitală fiind adaptată nevoilor și situațiilor persoanelor
în vârstă.
Grupul țintă îl reprezintă un număr de 150 de persoane vârstnice, cu domiciliul în sectorul 2, marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, conform criteriilor prevăzute în legislația națională în vigoare și în metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și cu risc de marginalizare socială, aprobată prin HCL Sector 2 nr. 167/ 2016.
Beneficierii proiectului vor participa la workshop-urile la care vor fi abordate, pe lângă temele legate de dezvoltarea abilităților TIC, și teme care urmăresc reducerea riscurilor la care se expun persoanele vârstnice în mediul online. La finalul cursurilor vor fi oferite device-uri digitale tuturor participanților în vederea creșterii accesului la tehnologii digitale.

Rezultatete scontate:
– 150 de persoane vârstnice vor dobândi abilități digitale în vederea depășirii izolării digitale;
– 150 de persoane vârstnice în risc de marginalizare socială vor beneficia de device-uri digitale;
– un model de intervenție constituit la nivelul comunității Sectorului 2 pentru sprijinirea vârstnicilor care se confruntă cu barierele izolării
digitale.