Policlinica socială – Zâmbet pentru toți

”Policlinica socială – Zâmbet pentru toți” oferă consultații și tratamente
stomatologice de specialitate adulților și copiilor aflați în dificultate de pe raza
sectorului 2. Policlinica dispune de două cabinete stomatologice, unul destinat
copiilor și altul destinat adulților.

În acest proiect, Fundația Bucuria Ajutorului este partenerul Direcție Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Plafonul maxim suportat anual de D.G.A.S.P. C. Sector 2 pentru serviciilor
stomatologice:
– 1.500 lei în cazul persoanelor vârstnice cu venituri pe membru de familie între 0
lei – 1.000 lei;
– 1.300 lei în cazul persoanelor vârstnice cu venituri pe membru de familie între
1.001 lei – 1.500 lei;
– 1.000 lei în cazul persoanelor vârstnice cu venituri pe membru de familie între
1.501 lei – salariu minim brut pe țară garantat în plată;
– 1.500 lei în cazul copiilor din familii marginalizate social sau cu risc de
marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
– 1.300 lei în cazul persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare
socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
– 2.000 lei în cazul copiilor incluși în sistemul de protecție specială D.G.A.S.P.C.
Sector 2;
– 2.000 lei în cazul persoanelor adulte aflate în centre rezidențiale D.G.A.S.P.C.
Sector 2.

Accesarea serviciilor de către persoanele vârstnice, copii/ persoanele adulte din
familiile marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială se va face pe
baza unei cereri însoțită de acte de identitate și dovezi de venit

INFORMAȚIILE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA INCLUDEREA
ÎN PROIECTUL „POLICLINICA SOCIALĂ – ZÂMBET PENTRU TOȚI”
SE OBȚIN PRIN APELAREA TELEFONULUI – 021.310.14.29