Servicii medicale

Servicii medicale oferite

Îngrijiri paliative pentru pacienții adulți cu afecțiuni oncologice aflați în stadiu terminal

Nr. de locuri decontate lunar de CASMB: 28 din 28

Tariful/zi de spitalizare contractat: 235,62 lei