Servicii medicale

Servicii medicale oferite

Îngrijiri paliative pentru pacienții adulți cu afecțiuni oncologice aflați în stadiu terminal

Nr. de locuri decontate lunar de CASMB: 28 din 28

Tariful/zi de spitalizare contractat: 235,62 lei

 

 

Informatii compartiment de ingrijiri paliative

Informatii se pot obtine la numarul de telefon: 021.250.09.18

 

 

Conditii de internare

Pacienti adulti cu domiciliul in Municipiul Bucuresti,
cu diagnostic oncologic in stadiul III, IV sau stare terminala.