Tipuri de beneficiari

TIPURI DE BENEFICIARI

Centrul furnizează servicii spitalicești de îngrijiri paliative pentru pacienții adulți cu afecțiuni oncologice, aflați în stadiu terminal

Îngrijiri paliative pentru pacienți adulți cu boli oncologice:

a. cancer stadiu III sau stadiul IV sau stadiu II cu deteriorare progresivă a pacientului, în ciuda terapiei anticanceroase;

b. cancer și statusul de Performanţă Karnofsky<70 sau Scor de performanță paliativă (PPS) < 70%;

c. cancer și scăderea greutăţii cu 5% sau mai mult în ultimele 3 luni;

d. cancer și simptome de intensitate moderată sau severă precum dispnee, durere, hemoptizie, vărsături etc;

e. urgențe oncologice precum sindrom de venă cavă, status confuzional acut, hipercalcemie, etc;

f. cancer recidivat sau cu evoluție progresivă după chirurgie/ radioterapie/ chimioterapie;

g. cancer și criză existențială;

h. cancer și suferință psiho-socială (anxietate, depresie, familie în criza etc) moderat severă;

i. stare terminală.